nieruchomosci_logo.jpg

Real Estate and realtors

The real estate industry has undergone a rapid transformation with the integration of cutting-edge IT technology. Business software has become an indispensable tool for realtors, providing valuable insights and streamlining processes. The implementation of these solutions has greatly increased the overall value of the industry, enabling realtors to work more efficiently and effectively.

With rapid development in IT, real estate software has evolved to meet the changing demands of the industry. Tools such as property listing management systems and customer relationship management (CRM) software have become standard in the daily operations of realtors. These solutions have revolutionized the way real estate transactions are conducted, providing realtors with a more organized and efficient approach to managing their clients and properties.

In conclusion, the use of IT technology and business software in the real estate industry has brought a wealth of benefits. It has allowed realtors to work smarter, not harder, and has elevated the overall value of the industry. The rapid development of these solutions is a clear indication of the importance of technology in the real estate sector and the future looks bright for realtors who embrace it.

Online real estate portals

A personal ad search service where users can post a personal ad to better position themselves in the tenant market. A platform for property owners, it helps with overall property management: price tracking, cost estimation, legal and documentation support. Analytical services to better match users with their dream properties.

real estate ecommerce portals

E-commerce websites are helping real estate to boost sales. Even though information about many projects is available on developers' websites and real estate portals, online sales provide a unified platform on which to present concessions The real estate portal will be the first point of contact or information for anyone who wants to buy a house/real estate. The platform will have a list of projects that have received certificates of use. In addition, all information about completed projects, such as house size, house price, location, infrastructure around the village, etc., will be posted on the portal. 1- Build a strong online presence. 2- Generate more leads. 3- Provide more exposure for your properties. 4- Tell them more about yourself. 5- Tell them about your business. 6- Create a brand for your practice. 7- Use it as part of your listing presentation. 8- Share information more easily.

Time management

Zarządzanie czasem odnosi się do efektywnego zarządzania czasem, tak aby odpowiedni czas był przydzielany do właściwej czynności. Efektywne zarządzanie czasem pozwala poszczególnym osobom przypisywać określone przedziały czasowe do działań zgodnie z ich znaczeniem. Zarządzanie czasem odnosi się do jak najlepszego wykorzystania czasu, ponieważ czas jest zawsze ograniczony. Aplikacja do śledzenia czasu jest niezbędnym narzędziem do zarządzania czasem, które może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi stać się bardziej zorganizowanym, wydajnym i zrobić więcej rzeczy. aplikacja do śledzenia czasu, która łączy w sobie trzy kluczowe funkcje — monitorowanie pracowników, zarządzanie projektami i analizę produktywności aplikacja nie tylko śledzi czas, ale także automatycznie oblicza Twoją codzienną produktywność i wydajność na podstawie kategoryzacji adresów URL, programów i aplikacji. Oznacza to, że im więcej czasu spędzasz na produktywnych zastosowaniach, tym wyższa jest Twoja dzienna produktywność. Mówiąc najprościej, aplikacja do śledzenia czasu pozwoli zaoszczędzić Tobie i Twojej firmie cenny czas i pieniądze. Codzienna oś czasu produktywności. Szczegółowe raporty wizualne i do pobrania. Automatyczne zrzuty ekranu. Zegar Pomodoro. Integracje z aplikacjami do zarządzania projektami. Kalendarz nieobecności Planowanie zmian Fakturowanie

Financial and resources management

Zarządzanie finansami oznacza planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie działań finansowych, takich jak pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych przedsiębiorstwa. Oznacza to stosowanie ogólnych zasad zarządzania w odniesieniu do zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Wdrożenie FRM umożliwia firmom szybsze podejmowanie decyzji zarządczych i poprawę interakcji nadzorczych oraz zwiększenie zwrotów poprzez lepsze zarządzanie zasobami firmy. Inwestorzy zazwyczaj chętnie poszukują oznak bezpieczeństwa w działalności biznesowej. Efektywne zarządzanie finansami pozwala na zachowanie właściwej równowagi między ryzykiem a maksymalizacją zysku. Zarządzanie finansami sprzyja także lepszemu podejmowaniu decyzji. Zarządzanie zasobami to praktyka planowania, planowania i przydzielania ludzi, pieniędzy i technologii do projektu lub programu. W istocie jest to proces alokacji zasobów w celu osiągnięcia jak największej wartości organizacyjnej . Dobre zarządzanie zasobami powoduje, że odpowiednie zasoby są dostępne we właściwym czasie do właściwej pracy. Oprogramowanie do zarządzania zasobami pomaga w: Planowanie i harmonogramowanie – Zrozumienie, jakie zasoby są dostępne i kiedy Dostępne i wymagane umiejętności – Ocena umiejętności każdej osoby i czy należy dodać dodatkowe umiejętności (lub osoby) Wykorzystanie zasobów — wiedza o tym, gdzie ludzie są już zaangażowani i czy te alokacje są odpowiednie Zdolność zasobów – Zrozumienie prawdziwej zdolności do pracy, zdając sobie sprawę, że nie zawsze można wykorzystać czas Priorytetyzacja i alokacja zasobów — identyfikacja priorytetowych inicjatyw, na które zwraca się najwięcej uwagi i które są prawdopodobnie specjalistyczne umiejętności.

Custom software for business management

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania firmą, które pomaga firmom zarządzać pracą w taki sposób, aby wszystko było zorganizowane w jednym miejscu. Jest to centralna platforma, która umożliwia zespołom uporządkowanie bałaganu i płynną wizualizację ich codziennych zadań. Oprogramowanie opiera się na koncepcji scentralizowania wszystkich wymagań projektowych w celu zapewnienia prostego dostępu. eliminuje potrzebę udostępniania aktualizacji, współpracy lub zarządzania zadaniami przez kilka aplikacji; wszystko można zrobić w jednym miejsc oprogramowanie do zarządzania biznesem, aby wykonywać zadania, przewidywać ryzyko i poprawiać ogólną wydajność. oprogramowanie pomaga osiągnąć następujące cele: jak najefektywniejsze rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych; zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku; optymalizacja i automatyzacja procesów pracy; zwiększenie produktywności personelu; redukcja kosztów w dłuższej perspektywie; posiadanie elastycznego i skalowalnego rozwiązania, które można dostosować do zmieniających się w czasie potrzeb biznesowych.